Προπτυχιακές Σπουδές


Περισσότερες πληροφορίες..

Ορκομωσία Σεπτεμβρίου 2017


Η ορκομωσία Σεπτεμβρίου 2017 θα διεξαχθεί στις..

Γραφείο Δασύνδεσης


Παρέχει πληροφορίες σε θέματα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Απασχόλησης. Επιπλέον,  παρέχουν στους φοιτητές & αποφοίτους Υπηρεσίες Ομαδικής & Ατομικής Συμβουλευτικής σε θέματα Προσωπικής & Επαγγελματικής Ανάπτυξης.

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών


« Συμβουλευτική ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία, την Εργασία»

Βιβλιοθήκη


Οι χρήστες με τη βοήθεια του προσωπικού έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης  του υλικού (έντυπου και ηλεκτρονικού) εντός και εκτός της Βιβλιοθήκης.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


Το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης παρέχουν σε όλους τους φοιτητές πληθώρα σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ασύγχρονη & σύγχρονη τηλεκπαίδευση κλπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις Γραμματείας:

Ανακοινώσεις για Φοιτητές