ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ”


ΑΦΙΣΑ

Η Δομή Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ – Παράρτημα Ξάνθης διοργανώνει εργαστήριο με τίτλο: “Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μας”. Σκοπός του εργαστηρίου είναι σε ένα πλαίσιο εμπιστευτικότητας να δοθεί η ευκαιρία να έρθουν οι συμμετέχοντες με ασφάλεια σε επαφή με τον εαυτό τους και τις βαθύτερες ανάγκες τους, αλλά και να δουν πως σχετίζονται με τους σημαντικούς άλλους της ζωής τους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Ημερομηνία πρώτης συνάντησης: 21/10/2021 και ώρα 13:00.
Συχνότητα συναντήσεων: Μία φορά το μήνα
Διάρκεια συναντήσεων: 90 λεπτά
Τόπος συναντήσεων: Τσιμισκή 58, 67131 Ξάνθη στα Γραφεία της ΔοΣυΠ – Παράρτημα Ξάνθης
Δήλωση συμμετοχής: (Ονοματεπώνυμο, Τμήμα φοίτησης, τηλέφωνο και ΑΜ)
Αριθμός συμμετεχόντων: έως 10 άτομα (ισχύουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής που προβλέπονται για τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία).