Διοίκηση


Πρόεδρος του τμήματος από το Σεπτέμβριο του 2020 είναι ο Καθηγητής Δημήτριος Πολυχρονόπουλος