Γραμματεία


Στοιχεία επικοινωνίας για την γραμματεία του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών.

Εξυπηρέτηση φοιτητών από τις 12:00 έως τις 13:30

2541079349

Εξυπηρέτηση καθηγητών

2541079364

Αναπληρώτρια Γραμματέας
Ασημένια Γαρούφα
email: mgaroufa@admin.duth.gr

Φοιτητικών θεμάτων
Παρασκευή Γαρούφα
email: pgaroufa@admin.duth.gr

Πρωτόκολλο
Σαββατώ Αθανασιάδου
email: tathanas@admin.duth.gr