Μαθήματα


1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή Στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία Ι
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – Ι
Βασικές Αρχές Και Έννοιες Της Αρχιτεκτονικής I
Σχεδίαση με Η/Υ Ι
Εικαστικά Ι
Ιστορία Της Τέχνης Ι
Στατική Του Στερεού Σώματος – Δομική Στατική Ι

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή Στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία ΙΙ
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙΙ
Μαθηματικά
Σχεδίαση με Η/Υ ΙΙ
Βασικές Αρχές Και Έννοιες Της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
Εικαστικά ΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙΙ
Αντοχή Των Υλικών – Δομική Στατική ΙΙ

3ο Εξάμηνο

Τεχνική Νομοθεσία – Οικονομικά των Κατασκευών
Εργονομία – Ψυχολογία
Γραφικές Απεικονίσεις και Αναπαραστάσεις του Τρισδιάστατου Χώρου
Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙΙΙ
Μορφολογία-Ρυθμολογία Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Κτιρίων και Μνημείων
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία I
Οικοδομική Ι
Εικαστικά ΙΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙΙΙ
Παραστατική Γεωμετρία Και Γραμμικές Απεικονίσεις Του Τρισδιάστατου Χώρου

4ο Εξάμηνο

Σχεδιασμός Τοπίου και Αρχιτεκτονική
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία – Αρχιτεκτονική Ακουστική
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙV
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία ΙI
Οικοδομική ΙΙ
Ψηφιακές Αναπαραστάσεις– Πολυμέσα
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων
Τεχνολογία Σκυροδέματος – Δομικά Υλικά ΙΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙV

5ο Εξάμηνο

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι
Πολεοδομία Ι
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία Ι
Αρχιτεκτονική Τεχνολογία – Ενεργειακός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος I
Οικοδομική ΙΙΙ
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές Ι

Σχεδιασμός Τοπίου και Αρχιτεκτονική ΙΙ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός

6ο Εξάμηνο

Μεταλλικοί, Ξύλινοι Και Μεικτοί Φορείς
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙΙ
Οπτικοακουστικές Τέχνες
Οικοδομική ΙV
Εικαστικές Και Πλαστικές Προσεγγίσεις Του Χώρου – Εφαρμογές ΙΙ
Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ
Πολεοδομία ΙΙ
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία ΙΙ
Τεχνολογία Του Περιβαλλοντικού Ελέγχου

7ο Εξάμηνο

Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Και Συνόλων – Ι
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙΙΙ
Αρχιτεκτονική Σύνθεση–Ειδική Κτιριολογία III
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: Μορφολογική Διερεύνηση Και Ένταξη Σύγχρονου Κτίσματος Σε Ιστορικό Οικιστικό Σύνολο.
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία V
Χωροταξία
Αστικός Σχεδιασμός – Προγραμματισμός Και Σύνθεση Αστικών Χώρων Ι
Οικοδομική V

8ο Εξάμηνο

Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Και Συνόλων – ΙΙ
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος IV
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία IV
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία VI
Πολεοδομία ΙΙΙ – Σύγχρονες Αστικές Ταυτότητες
Αστικός Σχεδιασμός – Προγραμματισμός Και Σύνθεση Αστικών Χώρων ΙΙ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV: Μορφολογική Διερεύνηση, Ένταξη Και Ανάδειξη Μνημείων Και Αρχαιολογικών Χώρων Σε Αστικά Και Μη Περιβάλλοντα
Οικοδομική VI

9ο Εξάμηνο

Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος – Κατασκευή ( Εργαστήριο Β)
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Κτιριολογία – Οικοδομική – Αστικός Σχεδιασμός
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος Και Κατασκευή (ΤΜΗΜΑ Α)