Εξαρχόπουλος Πάνος-Λουκάς


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Εργαστήρια: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Ειδικής Κτιριολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις–Ειδική Κτιριολογία, για τη δημιουργία κτιριακών ενοτήτων ειδικών χρήσεων: για εκπαίδευση, περίθαλψη, ανάπτυξη πολιτιστικών, συνεδριακών κοινωνικών, αθλητικών δραστηριοτήτων κ.ά.» (ΦΕΚ Μονιμοποίησης: 566/1-7-2010 τχ. Γ)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία III
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία IV
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙΙΙ
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος IV
Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής Ι
Βασικές Αρχές και Έννοιες της Αρχιτεκτονικής ΙΙ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

  • Ζητήματα διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης
  • Μοντέρνα αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου στην Ελλάδα (μέλος Ελληνικού DO.CO.MO.MO.)
  • Αρχιτεκτονικό σκίτσο
  • Αρχιτεκτονική και φωτογραφία

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79366 ή 79350
Φαξ: 25410-79349
email: pexarcho@arch.duth.gr
Διευθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Πολυτεχνική Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (Κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης), 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό