Βουτετάκη Μαρία Στυλιανή / Voutetaki Maria-Styliani


Βαθμίδα: Επίκουρος

Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας

Γνωστικό Αντικείμενο: «Δομική Επιστήμη και Σχεδιασμός Ενισχύσεων σε Δομικά Στοιχεία Σκυροδέματος», ΦΕΚ δημοσίευσης προκήρυξης αριθ. 604/τ. Γ’/26.06.2017, ΦΕΚ δημοσίευσης διορισμού αριθ. 812/τ. Γ’/20.05.2019)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Στατική Του Στερεού Σώματος – Δομική Στατική Ι
Αντοχή Των Υλικών – Δομική Στατική ΙΙ
Ωπλισμένο Σκυρόδεμα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός
Μεταλλικοί, Ξύλινοι Και Μεικτοί Φορείς
Τεχνολογία Σκυροδέματος – Δομικά Υλικά ΙΙΙ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Δομική μηχανική, μηχανική των υλικών, έλεγχος δομικής ακεραιότητας, επισκευές και ενισχύσεις δομικών στοιχείων και κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος, νέα υλικά και τεχνολογίες στο σχεδιασμό έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα, χρήση “ευφυών υλικών” σε δομικά στοιχεία και κατασκευές.

 

Προσωπική ιστοσελίδα:
Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410
Φαξ:
email: mvouteta@arch.duth.gr
Διευθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό