Πολεοδομία ΙΙ


Περιγραφή: Πολεοδομία ΙΙ

Διδάσκων: Πατρίκιος Γεώργιος

Εξάμηνο: 6ο

Κωδικός Μαθήματος: ΣΤ04ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4