Ωπλισμένο Σκυρόδεμα – Αντισεισμικός Σχεδιασμός


Περιγραφή:

Ένα υποχρεωτικό εξαμηνιαίο μάθημα στο οποίο περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασμού των κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα για στατικές και δυναμικές δράσεις με στόχο την εμπέδωση των βασικών αρχών καλής μορφολογίας του Δομικού Συστήματος του Φέροντος Οργανισμού και τη μικρή τρωτότητα των κατασκευών σε σεισμικές δράσεις.

Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα : Βασικές έννοιες, Σκυρόδεμα, Χάλυβας οπλισμού, Μηχανική συμπεριφορά. Βασικές αρχές σχεδιασμού Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα. Αρχές διαστασιολόγησης. Σχεδιασμός κρίσιμων διατομών σε μεγέθη ορθής έντασης – Τέμνουσα – Στρέψη – Διάτρηση. Έλεγχος σε φαινόμενα 2ης τάξης. Οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας σε παραμορφώσεις, περιορισμός εύρους ρωγμών. Βασικές αρχές σχεδιασμού Δομικών Στοιχείων. Πλάκες καμπτόμενες κατά μία και κατά δύο διευθύνσεις. Πλάκες με νευρώσεις ή χωρίς δοκούς. Κλίμακες, δοκοί, υποστυλώματα, θεμέλια. Κατασκευαστικές διατάξεις αντισεισμικού σχεδιασμού κατασκευών. Αρχές ανάλυσης και σχεδιασμού για σεισμικές δράσεις. Μορφολογία Δομικού Συστήματος. Κατασκευαστικές απαιτήσεις. Εκπόνηση σχετικών θεμάτων. Πρακτική άσκηση σε εκτελούμενα έργα.

Διδάσκοντες: A. Μπαλτζοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Βουτετάκη Μαρία Στυλιανή Λέκτορας, Α. Πλέσιας Συμβασιούχος Λέκτορας (Π.Δ. 407/80).

Εξάμηνο: 5ο

Κωδικός μαθήματος: Ε05ΥΠ

Βιβλία: Τομέας Δομικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Πανεπ. σύγγραμμα: Κατασκευές από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα (Α. Καραμπίνη).

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας