Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία Ι


Περιγραφή: Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία Ι

Διδάσκων: Ξάνθη Θεώνη

Εξάμηνο: 5ο

Κωδικός μαθήματος: Ε01ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 8
Διδακτικές Μονάδες: 8