Ιστορία της Τέχνης IV


Περιγραφή: Καλλιτεχνικά κινήματα μετά το 1945 μέχρι τις μέρες μας

Διδάσκων: Γιάννης Κολοκοτρώνης

Κωδικός Μαθήματος: Δ03ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 3
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv