Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία I


Περιγραφή:

Το αρχιτεκτονικό έργο ως αποτέλεσμα σύνθεσης επιλογών, αποφάσεων και περιορισμών, με εφαρμογή στο σχεδιασμό μίας «κατοικίας τεσσάρων ατόμων». Μεθοδολογία και τρόπος προσέγγισης των γενικότερων αρχιτεκτονικών ζητημάτων, όπως είναι η σχέση του χώρου με τον τρόπο ζωής, η σχέση του κτιρίου με το περιβάλλον και η σχέση της μορφής με την κατασκευή ώστε να προκύψει από τη σύνθεση, την αλληλεπίδραση και την ιεράρχησή τους το αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα.

Ανάλυση-ερμηνεία κτιριολογικού προγράμματος, πιθανά σενάρια κατοίκησης. Ο κοινός και ο ιδιωτικός χώρος, λειτουργικές ενότητες. Βασικές έννοιες στάση-κίνηση-όριο-στέγαση. Ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των χώρων, ανθρωπομετρικά και εργονομικά μεγέθη. Σχέση του μέσα και του έξω χώρου, σχέση κλειστών, υπαίθ­ριων και ημιυπαίθριων χώρων. Η αναγνώριση της κοινωνικής και συμβολικής διάστασης της κατοικίας. Επίδραση του φυσικού περιβάλλοντος στο σχεδιασμό, προστασία από τη φύση και αξιοποίηση. Συσχέτιση με το δομημένο περιβάλλον. Η μορφή ως αποτέλεσμα της κατασκευής και των υλικών. Οργάνωση της δομής του κτιρίου· άξονες, ζώνες, κάναβος, κατασκευαστικό σύστημα υλικά, υφή, εξωτερικό περίβλημα, επεξεργασία επιφανειών και ανοιγμάτων.

Θεωρητική τεκμηρίωση με διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Η αξιολόγηση των θεμάτων γίνεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων.

Διδακτική ομάδα:
Αναστασίου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΑΜ ΔΠΘ
Πολυχρονόπουλος Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΑΜ ΔΠΘ

Εξάμηνο: 3ο

Κωδικός Μαθήματος: Γ01ΥΠ

Βιβλία:

 1. Φατούρος Δημήτρης, «Ένα Συντακτικό της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης», εκδόσεις Επίκεντρο, έκδοση 1η/2007, ISBN: 978-960-6645-46-4, Eύδοξος κωδικός: 14969
 2. Τζώνος Πάνος, «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός. Τι είναι αυτό;», εκδόσεις Παπασωτηρίου & Σια Ο.Ε., Αθήνα 1996, ISBN: 978-960-7510-36-5, Εύδοξος κωδικός: 9665

Επιμέλεια διδακτικών βοηθημάτων

Στα πλαίσια των μαθημάτων Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι και ΙΙ είναι διαθέσιμες οι παρακάτω σημειώσεις στο Education του Τμήματός μας ως εποπτικό υλικό:

Μάθημα «Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιρολογία Ι και ΙΙ»

  • Ανθρωπομετρικά και Εργονομικά Μεγέθη – Τυπικοί Χώροι Κατοικίας Φυλλάδιο με βασικά ανθρωπομετρικά και εργονομικά μεγέθη καθώς και επιλογή από τις κυριότερες τυπικές λύσεις επιμέρους χώρων, που είναι απαραίτητα για την αρχιτεκτονική οργάνωση της κατοικίας σε επίπεδο κτιριολογικού σχεδιασμού.
  • Κατοικία: Πρόταση βιβλιογραφίας Eπιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας όπου έχουν δημοσιευτεί επιλεγμένα έργα από πραγματοποιημένα κτίρια της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας τα τελευταία τριάντα χρόνια από νέους και παλαιότερους αρχιτέκτονες. Χρησιμεύει ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο της 2ης Άσκησης «Ανάλυση δύο διαφορετικών κατοικιών». Κάθε έτος η βιβλιογραφία ανανεώνεται και συμπληρώνεται με νέες εκδόσεις. Στο τεύχος αναφέρονται και στοιχεία ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετο εποπτικό υλικό.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: 

  • Υποχρεωτικό

ECTS: 

  • 8

Διδακτικές Μονάδες: 

  • 8

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv