Παραστατική Γεωμετρία Και Γραμμικές Απεικονίσεις Του Τρισδιάστατου Χώρου


Περιγραφή:

Οι μέθοδοι απεικόνισης του χώρου, αποτελούν γλώσσα αρχιτεκτονικής έκφρασης και η καλή γνώση τους δημιουργούν το εκάστοτε επίπεδο επικοινωνίας κάθε αρχιτέκτονα με τους συναδέλφους, συνεργάτες, πελάτες, κατασκευαστές. Η σχεδιαστική έκφραση κάθε αρχιτεκτονικής σκέψης-πρότασης, απαιτεί την εξοικείωση του κάθε μηχανικού με τις μεθόδους απεικόνισης του χώρου (3 διαστάσεις) στο χαρτί (2 διαστάσεις). Ταυτόχρονα, μέσω των απεικονίσεων, αναπτύσσεται η αντίληψη για τον χώρο, που ένας αρχιτέκτονας, περισσότερο από κάθε άλλο μηχανικό απαιτείται να έχει. Κατ’επέκταση, οι διαφορετικές μέθοδοι αναπαράστασης του τρισδιάστατου χώρου στις δύο διαστάσεις (π.χ. χαρτί, οθόνη Η/Υ) είναι τα βασικά και απαραίτητα εργαλεία για έναν αρχιτέκτονα. Στα πλαίσια του μαθήματος αναλύονται οι μέθοδοι αναπαράστασης του χώρου και η εξοικείωση με τις βασικές έννοιες των ορθών προβολών της παραστατικής γεωμετρίας (σύστημα απεικόνισης Monge: παράσταση σημείου – ευθείας – επιπέδου, κατάκλιση επιπέδου σχήματος, αλλαγή επιπέδου προβολής, παράσταση στερεών σχημάτων, τομή στερεού σχήματος με επίπεδο, αλληλοτομίες επιφανειών, αναπτύγματα στερεών σχημάτων), Αξονομετρία, Προοπτική, Σκιαγραφία κ.α..

Παράλληλα, στα πλαίσια ασκήσεων, μελετούνται οι απεικονιστικές εφαρμογές της Παραστατικής Γεωμετρίας σε παλαιά και σύγχρονα αρχιτεκτονικά έργα προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος που η γεωμετρία επηρεάζει αρχιτεκτονική μορφή, τόσο ως προς την μορφολογία, όσο και την στατική ικανότητα των κατασκευών.

Διδάσκων: Νικόλαος Α. Λιανός

Εξάμηνο: 3ο

Κωδικός Μαθήματος: Γ04ΕΠ

Βιβλία:

  1. F.D.K. Ching, Αρχιτεκτονικό –Προοπτικό Σχέδιο, εκδ. Ίων, Αθήνα
  2. Δ. Γεωργίου, Παραστατική Γεωμετρία, Εκδ. Νέων Τεχνολογιών
  3. Ν. Λιανός, Παραστατικη Γεωμετρια Αξονομετρια Προοπτικη και Σκιαγραφια, εκδ. ΔΠΘ, Ξάνθη 2007-8 ΠΑΥΛΟΣ ΦΛΩΡΕΝΣΚΥ, Η Αντιστροφη Προοπτικη – το εικονοστασι,εκδ. ΙΝΔΙΚΤΟΣ,2002
  4. Τανιζάκι Τζουνίτσιρο, Το εγκώμιο της σκιάς, εκδ. ΑΓΡΑ, 1995

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2
Ώρες Θεωρίας: 1
Ώρες Ασκήσεων: 1
Σύνδεσμος για eclass: eclass – TMD126
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας Και Ρυθμολογίας
Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας