Αντοχή Των Υλικών – Δομική Στατική ΙΙ


Περιγραφή:

Τάσεις και Παραμορφώσεις των Δοκών. Φορτία διατομής και τάσεις δοκού στο χώρο. Οι απλές καταπονήσεις της δοκού. Ροπές αδράνειας –Κύριοι άξονες αδράνειας. Η κεντρική αξονική φόρτιση – Ο Νόμος του Ηooke. Τεχνική θεωρία κάμψης, Aπλή κάμψη. Διάτμηση. Καταναγκασμοί. Η ελαστική γραμμή της δοκού. Σύνθετη κάμψη (Ν+Μ). Λοξή κάμψη – Πυρήνας διατομής. Στρέψη. Λυγισμός. Θλίψη και κάμψη σύνθετων διατομών. Οι παραμορφώσεις των πλαισίων – Η αρχή των δυνατών έργων. Υπερστατικοί Φορείς. Η Μέθοδος δυνάμεων στην επίλυση της μονόπακτης και της αμφίπακτης δοκού. Η συνεχής δοκός και η συνθήκη των τριών ροπών. Η μέθοδος μετακινήσεων. Βασικές έννοιες Δυναμικής των Κατασκευών. Ανάλυση για σεισμικές δράσεις. Ελαστικά φάσματα σεισμικού σχεδιασμού.

Διδάσκοντες: A. Μπαλτζοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Βουτετάκη Μαρία Στυλιανή Λέκτορας.

Εξάμηνο: 2ο

Κωδικός Μαθήματος: Β05ΥΠ

Βιβλία: Δομική Στατική (Α. Καραμπίνη – Α. Μπαλτζοπούλου).

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας