Ιστορία Της Τέχνης Ι


Περιγραφή:

  1. Γενικά χαρακτηριστικά της Τέχνης
  2. Προϊστορική τέχνη
  3. Μεσοποταμιακή τέχνη – Αιγυπτική τέχνη
  4. Αρχαία ελληνική τέχνη
  5. Βυζαντινή τέχνη
  6. Μεσαιωνική τέχνη

Διδάσκων: Γιάννης Κολοκοτρώνης

Εξάμηνο: 1ο

Κωδικός Μαθήματος: Α03ΥΠ

Βιβλία: Σημειώσεις και βιβλία δηλωμένα στο “Εύδοξο”

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 3
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv