Μάντζου Πολυξένη


Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γνωστικό Αντικείμενο (με ΦΕΚ): Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στις Οικοδομικές Συνθέσεις

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος Και Κατασκευή (ΤΜΗΜΑ Α)
Οικοδομική V
Οικοδομική VI
Οπτικοακουστικές Τέχνες
Τεχνολογία Του Περιβαλλοντικού Ελέγχου

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός, Νέες Τεχνολογίες, Θεωρία του Σχεδιασμο

Προσωπική ιστοσελίδα: Πολυξένη Μάντζου

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 6944-843085
email: pmantzou@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 8, Ξάνθης 67100

Βιογραφικό