Μάντζου Πολυξένη


Βαθμίδα: Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γνωστικό Αντικείμενο: Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:

– Αρχιτεκτονική Σύνθεση ΙΧβ Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες
– Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες Ι
– Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Νέες Τεχνολογίες ΙΙ
– Νέα Μέσα στην Αρχιτεκτονική
– Αστικός Σχεδιασμός

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός, Νέες Τεχνολογίες, Θεωρία του Σχεδιασμο

Προσωπική ιστοσελίδα: Πολυξένη Μάντζου

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 6944-843085
email: pmantzou@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 8, Ξάνθης 67100

Βιογραφικό