Λιανός Α. Νικόλαος


Βαθμίδα: Καθηγητής

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Εργαστήρια: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας Και Ρυθμολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:

Γνωστικό Αντικείμενο (με ΦΕΚ) «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στη Μορφολογία – Ρυθμολογία και Ανάδειξη και Αποκατάσταση Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων».

Φ.Ε.Κ. Προκήρυξης: 820/18-10-2007 τ. Γ
Φ.Ε.Κ. Διορισμού: 665/24-08-2009 τ. Γ

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Κτηρίων και Μνημείων
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ: Μορφολογική Διερεύνηση Και Ένταξη Σύγχρονου Κτίσματος Σε Ιστορικό Οικιστικό Σύνολο.
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV: Μορφολογική Διερεύνηση, Ένταξη Και Ανάδειξη Μνημείων Και Αρχαιολογικών Χώρων Σε Αστικά Και Μη Περιβάλλοντα
Παραστατική Γεωμετρία Και Γραμμικές Απεικονίσεις Του Τρισδιάστατου

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Αρχιτεκτονική Μορφολογία, διερεύνηση ιστορικής εξέλιξης ρυθμών και τύπων κτηρίων, προστασία, ανάδειξη και επανένταξη κτηρίων και ιστορικών οικισμών.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79351
Φαξ: 25410-79351
email: nlianos@arch.duth.gr
Γραφείου: Γραφείο 1
Διεύθυνση: Νέο Κτήριο Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμέρια Ξάνθης 67100

Βιογραφικό