Αναστασίου Μαρία


Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Εργαστήρια: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας

Γνωστικό Αντικείμενο:
Συστήματα και μέθοδοι κατασκευής έργων και στοιχεία Αρχιτεκτονικών συνθέσεων (ΦΕΚ 620/30.08.2011 τ.Γ΄)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία I
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία ΙI
Οικοδομική Ι
Οικοδομική ΙΙ
Οικοδομική ΙΙΙ
Οικοδομική ΙV

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:
Θέματα που έχουν σχέση με τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό – Αρχιτεκτονική Σύνθεση και την Κατασκευή Κτιρίων: προβλήματα ανάπτυξης και σύνθεσης κτιριακών έργων, έρευνα συστημάτων δομής και βελτιστοποίηση των μεθόδων κατασκευής, μελέτη και έρευνα αρχών, αναγκών και κανονισμών προστασίας καθώς και θέματα Αποκατάστασης, Συντήρησης και Αξιοποίησης Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς.

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79367
Φαξ: 25410-79349
email: manasta@arch.duth.gr
Γραφείου: 013 (1ος όροφος)
Διεύθυνση: Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Ξάνθη 67100

Βιογραφικό