Κολοκοτρώνης Γιάννης


Βαθμίδα: Καθηγητής

Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv

Εργαστήρια: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών

Γνωστικό Αντικείμενο:
«Γενική Ιστορία της Τέχνης – Δυτική Τέχνη» με ΤΗΝ αριθ. Α 3270/3-2-2011 Πρυτανική Πράξη που δημοσιεύτηκε στο αριθ. 91/21-2-2011 ΦΕΚ τ.Γ’

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Ιστορία Της Τέχνης Ι
Ιστορία Της Τέχνης ΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙΙΙ
Ιστορία Της Τέχνης ΙV

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Θεωρία και ιστορία της τέχνης και των πολιτισμών

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 6932-243331
email: ikolokot@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Νέο Κτήριο Κεντρικής βιβλιοθήκης, 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό