Παπαγιαννόπουλος Γεώργιος


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός με έμφαση στις Αρχιτεκτονικές Συνθέσεις-Ειδική Κτιριολογία, για τη δημιουργία κτιριακών ενοτήτων ειδικών χρήσεων: για εκπαίδευση, σύνθεση μουσειακών χώρων και ανάπτυξη πολιτιστικών, συνεδριακών, κοινωνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων»(ΦΕΚ 64/9-3-2006 τ.Ν.Π.Δ.Δ.)

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία Ι
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία ΙΙ
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία V
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία VI

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79366
email: gpapagno@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Νέο Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης, Ξάνθη 67100