Αμερικάνου Ελένη


Βαθμίδα: Καθηγήτρια
(ΦΕΚ 597Γ/26-6-2015)

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Εργαστήρια:
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών Ι: Γενικής Κτιριολογίας
Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙV: Οργάνωσης Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος

Γνωστικό Αντικείμενο:
Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Κτιριολογία

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Βασικές Αρχές Και Έννοιες Της Αρχιτεκτονικής I
Βασικές Αρχές Και Έννοιες Της Αρχιτεκτονικής II
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος I
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙΙ
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙΙΙ
Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος ΙV

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

  • Ζητήματα διδασκαλίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης
  • Γεωμετρία και θεωρίες για το χώρο
  • Φιλοσοφία και αρχιτεκτονική
  • Μέσα αναπαράστασης στην αρχιτεκτονική
  • Μοντέρνα αρχιτεκτονική του μεσοπολέμου (μέλος Ελληνικού DO.CO.MO.MO

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79366 ή 79350
Φαξ: 25410-79349
email: eamerik@arch.duth.gr
Διευθυνση: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων (Κτίριο Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης), 67100 Ξάνθη

Βιογραφικό