Γιουζέπας Δημήτρης / Giouzepas Dimitris


Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ψηφιακές Αρχιτεκτονικές Αναπαραστάσεις και Νέες Τεχνολογίες»

Στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: dgiouzep@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Νέο Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης, Ξάνθη 67100

Βιογραφικό