Ριτζούλη Αικατερίνη / Ritzouli Aikaterini


Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: «Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής, Αρχιτεκτονική Μορφολογία – Αποκαταστάσεις Μνημείων»

Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Αποκαταστάσεις μνημείων, επεμβάσεις σε αρχαιολογικούς χώρους, βιομηχανική κληρονομιά, Ιστορία της αρχιτεκτονικής των Κυκλάδων, οθωμανική αρχιτεκτονική, ναοδομία, παραδοσιακές οικοδομικές τέχνες και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, ανθρωπογεωγραφία των παραδοσιακών «σιναφιών» της Θράκης και των Βαλκανίων.

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:

Μορφολογία-Ρυθμολογία Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Κτηρίων και Μνημείων

Μορφολογία – Ρυθμολογία ΙV Μορφολογική Διερεύνηση, Ένταξη και Ανάδειξη Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων σε Αστικά και μη Περιβάλλοντα

Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ

Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης Ι

Θεωρία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης ΙΙ

Στοιχεία επικοινωνίας
e-mail: aritzoul@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Νέο Κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθης, Ξάνθη 67100

Βιογραφικό