Πρέπης Αλκιβιάδης


Βαθμίδα: Καθηγητής
ΦΕΚ αριθ. 1335 / 7 Οκτωβρίου 2014, τ. Γ΄

Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ και Κατασκευώv

Γνωστικό Αντικείμενο:
Ιστορία της Αρχιτεκτονικής και Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτηρίων και Συνόλων

Διδασκόμενα Προπτυχιακά Μαθήματα:
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – Ι
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙΙ
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙΙΙ
Ιστορία Της Αρχιτεκτονικής – ΙV
Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτηρίων Και Συνόλων – Ι
Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Και Συνόλων – ΙΙ

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα:

  • Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Kτηρίων και Συνόλων
  • Μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
  • Ιστορία της Αρχιτεκτονικής
  • Ιστορία της Τέχνης

Στοιχεία επικοινωνίας
Τηλ: 25410-79356 (Ξάνθη) / 25510-30039 (Αλεξανδρούπολη)
Φαξ: 25410-79369
email: alprepis@arch.duth.gr
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων, Κτήριο Βιβλιοθήκης, Ξάνθη 67 100

Βιογραφικό