28-09-2023. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024.


-2023-2024_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_1ο Εξάμηνο

-2023-2024_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_3ο Εξάμηνο

-2023-2024_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_5ο Εξάμηνο

-2023-2024_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_7ο Εξάμηνο

-2023-2024_Ωρολόγιο Χειμερινό Πρόγραμμα_9ο Εξάμηνο