Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός: Τόπος Και Κατασκευή (ΤΜΗΜΑ Α)


Περιγραφή:

Το μάθημα εντάσσεται στα δύο μεγάλα συνθετικά θέματα του 9ου εξαμήνου σπουδών της Σχολής και επιχειρεί την εξοικείωση των φοιτητών με νέες περιοχές γνώσεις. Στο μάθημα αντιμετωπίζονται από τους φοιτητές συνθετικά θέματα ιδιαίτερων απαιτήσεων, όπου ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός νοείται ως μία ολοκληρωμένη πολυπαραμετρική διαδικασία σε κάθε φάση του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο επιμέρους αντικείμενα μαθημάτων προηγούμενων ετών συντίθενται και αρθρώνονται σε μία ενιαία και ολιστική αντίληψη για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Επαναπροσδιορίζονται έτσι οι συμβατικές ιεραρχήσεις των αντικειμένων και καθίσταται σαφές ότι οι διαχωρισμοί τους, που γίνονται σε προηγούμενα εξάμηνα, έχουν διαχειριστικό και όχι ουσιαστικό χαρακτήρα. Επιπλέον, το μάθημα αποσκοπεί στην προετοιμασία των φοιτητών για τις επόμενες συνθετικές εργασίες που θα κληθούν να πραγματοποιήσουν.

Ο τρόπος διδασκαλίας είναι θεωρητικός, με θεωρητικές εισηγήσεις, και εργαστηριακός. Στο εργαστήριο επιλύεται το συνθετικό θέμα του εξαμήνου και όσον αφορά στη θεωρία, πραγματοποιούνται μια σειρά εισηγήσεων από τους διδάσκοντες, προσκεκλημένους ομιλητές και τους ίδιους τους φοιτητές. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου διδάσκοντες και φοιτητές χρησιμοποιούν ένα ιστολόγιο ώστε να υπάρχει συνεχής διάδραση μεταξύ όλων. Η αξιολόγηση των διδασκομένων πραγματοποιείται με την αξιολόγηση του θέματος που καλούνται να εκπονήσουν και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του εργαστηρίου.

Διδάσκων: Πολυξένη Μάντζου

Εξάμηνο: 9ο

Κωδικός Μαθήματος: Θ02ΥΠ

Βιβλία

  1. Ίχνος χρόνου, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 16948 Έκδοση: 1η έκδοση/2008 Συγγραφείς: Φατούρος Δημήτρης Α.ISBN: 978-960-03-4725-8 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕΔΕ
  2. Μετανεωτερικές επ-όψεις, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 15281 Έκδοση: 1η έκδ./2010 Συγγραφείς: Τσουκαλά Κυριακή, Δανιήλ Μαρία, Παντελίδου Χαρίκλεια ISBN: 978-960-458-263-1 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε.
  3. Αρχιτεκτονική και κατοίκηση: Από τον Heidegger στον Koolhaas, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1883 Έκδοση:1/2008 Συγγραφείς: Παύλος Λέφας ISBN: 978-960-348-176-8 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Λ. ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υπoχρεωτικό
ECTS: 10
Διδακτικές Μονάδες: 10
Σύνδεσμος για eclass: http://parasitehousingcell.blogspot.gr/
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv