Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Κτιριολογία – Οικοδομική – Αστικός Σχεδιασμός


Περιγραφή:

Το μάθημα επιδιώκει να εκπληρώσει 3 βασικούς στόχους:
α) Συστηματικός συνδυασμός των «γνωστικών τομέων» της αρχιτεκτονικής.

Καλλιέργεια συνθετικής σκέψης πού εκφράζει, με ανάλογη προς κάθε εξελικτικό της στάδιο σαφήνεια, (από τα αρχικά δοκιμαστικά σκίτσα μέχρι και την παράδοση του θέματος), την πολυμέρεια απαιτήσεων, λειτουργιών και πτυχών που το αρχιτεκτονικό έργο οφείλει να ικανοποιεί αρμονικά. Οι αμοιβαίες εξαρτήσεις ανάμεσά τους ιχνηλατούνται, ιεραρχούνται και εκφράζονται έντεχνα ως η συνθετική «συνισταμένη».

β) «Εκγύμναση» σε συνθήκες επαγγελματικής πραγματικότητας.

Εκτεταμένο φάσμα ζητουμένων, αυξημένες απαιτήσεις ως προς την παρουσίαση των προτάσεων, σε περιορισμένη προθεσμία, επιτάσσουν ευφυή ιεράρχηση προτεραιοτήτων και διαχείριση διαθέσιμου χρόνου.

γ) Εγγραφή ιδεολογικού στίγματος στην αρχιτεκτονική πρόθεση και πρόταση.

Η τεκμηριωμένη επιλογή θέσης μέσα στον αξιολογικό χυλό της εποχής και η συνεπής αρχιτεκτονική της έκφραση συνιστά αναπόδραστη «στιγμή της αλήθειας» για τους ώριμους πλέον διδασκόμενους. Άλλωστε, η συλλογική κριτική τέτοιων επιλογών και η συνειδητοποιημένη υποστήριξή τους στο εργαστήριο αποτελεί πολύτιμο εφόδιο για την ευόδωση οποιασδήποτε αρχιτεκτονικής προσπάθειας.

Η διερεύνηση ενός νέου μοντέλου αστικής κατοίκησης αποτελεί το αντικείμενο σχεδιασμού των σπουδαστών και σπουδαστριών υπό την επιτακτική πίεση των συντελούμενων ραγδαίων ανατροπών στα οικονομικά, κοινωνικά και παραγωγικά ειωθότα. Μέσα στο πλαίσιο των προαναφερθέντων στόχων, καλούνται να συνθέσουν μιαν ολοκληρωμένη πρόταση για την σύνθετη (αρχιτεκτονική, πολεοδομική, περιβαλλοντική, κατασκευαστική, κοινωνική και, βέβαια, οικονομική) ανάπλαση εκτεταμένης αστικής περιοχής.

Το εργαστήριο μεθοδεύεται σε τρείς φάσεις:

Γενικό ρυθμιστικό σχέδιο και πρόπλασμα (1:500), χαρακτηριστικό τμήμα (ποσοστό 30% του συνόλου) που επιλέγεται προς επεξεργασία προσχεδίων και προπλάσματος (1:200), αντιπροσωπευτικοί τομείς (όψεις, υπαίθριες ζώνες, λοιπά κομβικά στοιχεία του συγκροτήματος) που εντοπίζονται προς αναλυτική επεξεργασία κατασκευαστικών σχεδίων και προπλασμάτων.

Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται μέσω συνεχούς παρακολούθηση της επίδοσης και προόδου τους.

Διδάσκων: Κόκκορης Παναγιώτης

Εξάμηνο: 9ο

Κωδικός μαθήματος: Θ01ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 10
Διδακτικές μονάδες: 10