Οικοδομική VI


Περιγραφή:

Πρόκειται γα υποχρεωτικό μάθημα που αναπτύσσεται σε δύο εξάμηνα. Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας και της έρευνας στην τεχνολογία στην αρχιτεκτονική κατασκευή και η εμπέδωση των γνώσεων των συστημάτων και μεθόδων κατασκευής ενός αρχιτεκτονικού αντικειμένου, μέσω της ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των υπαρχόντων, αλλά και της επινόησης νέων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν την έρευνα, ανάλυση και εφαρμογή των επιμέρους χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς και τη συνολική θεώρηση και αντιμετώπιση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού συνυφασμένη με τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας.

Ο τρόπος διδασκαλίας είναι θεωρητικός, με θεωρητικές εισηγήσεις, και εργαστηριακός, με την εκπόνηση ενός θέματος το οποίο παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου και σε ενδιάμεσες παραδόσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου διδάσκοντες και φοιτητές χρησιμοποιούν ένα ιστολόγιο ώστε να υπάρχει συνεχής διάδραση μεταξύ όλων. Η αξιολόγηση των διδασκομένων πραγματοποιείται με την αξιολόγηση του θέματος που καλούνται να εκπονήσουν και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του εργαστηρίου.

Διδάσκων: Πολυξένη Μάντζου

Εξάμηνο: 8ο

Κωδικός μαθήματος: Η03ΥΠ

Βιβλία:

  1. Αρχιτεκτονική ενάντια στη βαρύτητα, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17127, Έκδοση: 1η έκδ./2001, Συγγραφείς: Τσινίκας Νίκος Π., ISBN: 978-960-12-0985-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε.
  2. Κτιριακές κατασκευές, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12425, Έκδοση: 11η έκδ./1994, Συγγραφείς: Schmitt Heinrich, Heene A., ISBN: 960-5120-04-3, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ
  3. Οικοδομική τεχνολογία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17440, Έκδοση: 1η έκδ./2004, Συγγραφείς: Ζαχαριάδης Άγγελος Ι., ISBN: 978-960-12-1239-5, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε.
  4. Θέματα Οικοδομικής, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 45371, Έκδοση: 1η έκδ./1999, Συγγραφείς: ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ISBN: 978-960-11-0010-4, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Μ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές μονάδες: 4
Σύνδεσμος για eclass: http://lemurestdur.blogspot.com/
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv