ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ IV: Μορφολογική Διερεύνηση, Ένταξη Και Ανάδειξη Μνημείων Και Αρχαιολογικών Χώρων Σε Αστικά Και Μη Περιβάλλοντα


Περιγραφή:

Τα μαθήματα του τετάρτου έτους (Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙΙΙ & IV), αποτελούν τη συνθετική φάση αυτού του κύκλου μαθημάτων στην οποία οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες των προηγουμένων ετών σε εξειδικευμένα συνθετικά θέματα όπως η ένταξη νέων κτισμάτων σε έντονα ιστορικό περιβάλλον ή σε αρχαιολογικούς χώρους, με σκοπό την προστασία και τη διατήρηση της συνέχειας των οικισμών και των ιστορικών χώρων ταυτόχρονα με την ανάδειξή τους. Η διδασκαλία του μαθήματος διεξάγεται με μεικτό σύστημα και περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστηριακές εφαρμογές. Οι διαλέξεις αφορούν τη θεωρητική εισαγωγική προσέγγιση των φοιτητών σε θέματα όπως: η διαχρονική διερεύνηση και μορφολογική ανάλυση-παρουσίαση εξειδικευμένων θεμάτων σε περιβάλλοντα με έντονη ιστορική ταυτότητα, η φιλοσοφία της προστασίας και διατήρησης μνημείων, τα συνθετικά προβλήματα επανασύνδεσης των μορφών. Το θέμα σκοπό έχει την εξάσκηση και εμπέδωση της θεωρητικής προσέγγισης. Αναπτύσσονται ειδικά θέματα που αφορούν την μεθοδολογία συνθετικής προσέγγισης της ένταξης και ενσωμάτωσης σύγχρονων κατασκευών σε έντονα ιστορικά περιβάλλοντα. Επίσης ζητείται η εκπόνηση μικρών θεωρητικών εργασιών πάνω σε θέματα και έννοιες που αναλύονται στα μαθήματα.

Διδάσκων: Νικόλαος Α. Λιανός

Εξάμηνο: 8ο

Κωδικός μαθήματος: Η05ΥΠ

Βιβλία:

  1. Π. Μιχελής, Αισθητικά Θεωρήματα Επιλογή Αρχιτεκτονικά Θέματα, εκδ. Ίδρυμα Π.& Εφ. Μιχελή, ΑΘΗΝΑ 2006
  2. Ν. Μουτσόπουλος, Μακεδονικά Βιώματα, εκδ. Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη 2005
  3. Ανανιάδου-Τζημοπούλου Μαρία, Καραδήμου–Γερόλυμπου Αλέκα, Πλατείες της Ευρώπης-Πλατείες για την Ευρώπη, εκδ. Ζήτη Πελαγία, Θεσσαλονίκη.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 1
Ώρες Ασκήσεων: 2
Σύνδεσμος για eclass: eclass – Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙV
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙII: Οργάνωσης Χώρων Και Μικροπεριβάλλοντος
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv