Πολεοδομία ΙΙΙ – Σύγχρονες Αστικές Ταυτότητες


Περιγραφή: Πολεοδομία ΙΙΙ – Σύγχρονες Αστικές Ταυτότητες

Διδάσκων: Πατρίκιος Γεώργιος

Εξάμηνο: 8ο

Κωδικός μαθήματος: Η06ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 2
Διδακτικές μονάδες: 2