Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία VI


Περιγραφή: Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία VI

Διδάσκων: Κόκκορης Παναγιώτης

Εξάμηνο: 8ο

Κωδικός μαθήματος: Η01ΕΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 4
Διδακτικές μονάδες: 4