Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Ειδική Κτιριολογία IV


Περιγραφή:

Το μάθημα αυτό, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αποτελεί οργανική συνέχεια του αντίστοιχου μαθήματος «Αρχιτεκτονική Σύνθεση–Ειδική Κτιριολογία ΙΙΙ» του 7ου Εξαμήνου. Ως εκ τούτου, παραμένει προς περαιτέρω επεξεργασία το ίδιο συνθετικό θέμα. Έτσι, με αφετηρία την ολοκληρωμένη συνθετική πρόταση του 7ου Εξαμήνου, η μελέτη συνεχίζει με εξέλιξη και επέκταση των ζητουμένων και αύξηση των κλιμάκων επεξεργασίας. Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι να επιδιωχθεί η ανάδειξη της κεντρικής ιδέας και των βασικών συνθετικών επιλογών των ήδη διαμορφωμένων φοιτητικών προτάσεων, ώστε, εν τέλει, να αποκτήσει υπόσταση η αρχιτεκτονική σύλληψη και δημιουργία. Αυτό επιχειρείται μέσω της κατά το δυνατόν πληρέστερης και λεπτομερέστερης μελέτης μιας σειράς καίριων ζητημάτων, τα οποία προσδιορίζουν και «αποκαλύπτουν» την επιζητούμενη φυσιογνωμία κάθε αρχιτεκτονικής πρότασης. Ενδεικτικά, ορισμένα από αυτά τα ζητήματα είναι: η κατασκευαστική συγκρότηση, η σχέση κατασκευής και μορφής, η επιλογή και ο χειρισμός των υλικών, η δομή και το ύφος του εσωτερικού χώρου, η υπόσταση του υπαίθριου χώρου αλλά και η σχέση του με τον εσωτερικό χώρο και το κτίριο συνολικά κ.λπ. Κεντρικό ζητούμενο παραμένει η κατάκτηση και εφαρμογή μιας συνολικής σχεδιαστικής συνέπειας, η οποία να διατρέχει και να χαρακτηρίζει την αρχιτεκτονική πρόταση στο σύνολό της.

Αξίζει να επισημανθεί ότι το μάθημα αυτό συνδυάζεται στενά με το μάθημα «Αρχιτεκτονική Οργάνωση Χώρων και Μικροπεριβάλλοντος ΙV» του ιδίου Εξαμήνου. Στην ουσία, τα δύο αυτά μαθήματα του 8ου Εξαμήνου ενοποιούνται, αφού αυτή η φάση επεξεργασίας του θέματος στοχεύει και εστιάζει σε μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη –σε εύρος και λεπτομέρεια– διερεύνηση και επίλυση ζητημάτων σχεδιασμού του αρχιτεκτονικού χώρου.

Το μάθημα έχει κατεξοχήν εργαστηριακό χαρακτήρα. Για την εκπόνηση του θέματος η τάξη διαιρείται σε 3 τμήματα αποτελούμενα από διμελείς ή τριμελείς φοιτητικές ομάδες. Οι φοιτητές εργάζονται στην αίθουσα διδασκαλίας και διορθώνονται από τον υπεύθυνο διδάσκοντα του τμήματος, ενώ πραγματοποιούνται περιοδικά παρουσιάσεις-κριτική όλων των φοιτητικών προτάσεων.

Διδάσκων: Πάνος-Λουκάς Εξαρχόπουλος

Εξάμηνο: 8ο

Κωδικός μαθήματος: Η01ΥΠ

Βιβλία:

  1. Γιακουμακάτος Αντρέας, Η αρχιτεκτονική και η κριτική.
  2. Le Corbusier, Για μια αρχιτεκτονική.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 8
Διδακτικές μονάδες: 8
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Ερευνών ΙΙ: Ειδικής Κτιριολογίας
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv