Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων Και Συνόλων – ΙΙ


Περιγραφή:

Στο μάθημα περιλαμβάνονται διαλέξεις-παρουσιάσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως στην αναλυτική παρουσίαση πραγματοποιημένων έργων αποκατάστασης και επανάχρησης από τη μελέτη έως την κατασκευή και την επανάχρηση των ιστορικών κτιρίων. Αναλύονται τόσο οι κατασκευαστικές τεχνικές και μέθοδοι αποκατάστασης των ιστορικών κατασκευών, όσο και οι σύγχρονες αρχιτεκτονικές προτάσεις για την επανάχρησή τους, δηλαδή η εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και η εφαρμογή νέων διατάξεων και κανονισμών ή και η προσθήκη νέου τμήματος – τα οποία δίνουν στο κτίριο τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας και να ενταχθεί στο σημερινό τρόπο ζωής.

Παράλληλα οι φοιτητές/-τριες με βάση την ανάλυση την οποία πραγματοποίησαν στο χειμερινό εξάμηνο, ασκούνται στο να πραγματοποιήσουν και να σχεδιάσουν κατασκευές και χώρους τόσο για τη συντήρηση και αποκατάσταση του ιστορικού κελύφους, όσο και για την άρτια ένταξη νέας χρήσης και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σ’ αυτό.

Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Πρέπης, Αν. Καθ. Δ.Π.Θ. / Μαρία Δούση, Επίκ. Καθ. (διδ. 407/80) / Ιορδάνης Σιναμίδης, Λέκτορας (διδ. 407/80)

Εξάμηνο: 8ο

Κωδικός μαθήματος: Η02ΕΠ

Βιβλία: Γιώργος Καραδέδος, Ιστορία και Θεωρία της Αποκατάστασης, Ιωάννης Καραδέδος (εκδ.) Θεσσαλονίκη, 2009.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 4
Διδακτικές μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 2
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv