Οικοδομική V


Περιγραφή:

Πρόκειται γα υποχρεωτικό μάθημα που αναπτύσσεται σε δύο εξάμηνα. Στόχος του μαθήματος είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας και της έρευνας στην τεχνολογία στην αρχιτεκτονική κατασκευή και η εμπέδωση των γνώσεων των συστημάτων και μεθόδων κατασκευής ενός αρχιτεκτονικού αντικειμένου, μέσω της ανάλυσης και κατηγοριοποίησης των υπαρχόντων, αλλά και της επινόησης νέων.

Τα περιεχόμενα του μαθήματος περιλαμβάνουν την έρευνα, ανάλυση και εφαρμογή των επιμέρους χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που προσφέρει η τεχνολογία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, καθώς και τη συνολική θεώρηση και αντιμετώπιση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού συνυφασμένη με τα χαρακτηριστικά της τεχνολογίας.

Ο τρόπος διδασκαλίας είναι θεωρητικός, με θεωρητικές εισηγήσεις, και εργαστηριακός, με την εκπόνηση ενός θέματος το οποίο παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου και σε ενδιάμεσες παραδόσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου διδάσκοντες και φοιτητές χρησιμοποιούν ένα ιστολόγιο ώστε να υπάρχει συνεχής διάδραση μεταξύ όλων. Η αξιολόγηση των διδασκομένων πραγματοποιείται με την αξιολόγηση του θέματος που καλούνται να εκπονήσουν και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του εργαστηρίου.

Διδάσκων: Πολυξένη Μάντζου

Εξάμηνο: 7ο

Κωδικός μαθήματος: Ζ03ΥΠ

Βιβλία:

  1. Κατασκευή Κτιρίων, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 1231, Έκδοση: Ζ/2007, Συγγραφείς: Χρήστος Γ. Αθανασόπουλος, ISBN: 960-91299-0-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
  2. Αρχιτεκτονική τεχνολογία, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17129, Έκδοση: 2η έκδ./1993, Συγγραφείς: Τσινίκας Νίκος Π., ISBN: 978-960-12-0369-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε.
  3. Οικοδομική & Αρχιτεκτονική Σύνθεση 36η Γερμανική Έκδοση 2000, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 12359, Έκδοση: 1η έκδ./2003, Συγγραφείς: Ernst Neufert, ISBN: 978-960-512-397-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΓΚΙΟΥΡΔΑ & ΣΙΑ ΟΕ
  4. Η τεχνολογία της τοιχοποιίας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 17305, Έκδοση: 2η έκδ./2005, Συγγραφείς: Παπαϊωάννου Κυριάκος Κ., ISBN: 978-960-12-1461-0, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): University Studio Press Α.Ε

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές μονάδες: 4
Σύνδεσμος για eclass: http://lemurestdur.blogspot.com/
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv