Χωροταξία


Περιγραφή: Χωροταξία

Διδάσκων: Πατρίκιος Γεώργιος

Εξάμηνο: 7ο

Κωδικός Μαθήματος: Ζ06ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4