Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙΙΙ: Μορφολογική Διερεύνηση Και Ένταξη Σύγχρονου Κτίσματος Σε Ιστορικό Οικιστικό Σύνολο.


Περιγραφή:

Πρόκειται για το πρώτο μάθημα του 2ου ετήσιου κύκλου μαθημάτων του Εργαστηρίου Μορφολογίας-Ρυθμολογίας (4ο έτος) κατά το οποίο εμπεδώνεται η γνώση των Μορφών και των Ρυθμών διαμέσου της «συνθετικής φάσης» των μαθημάτων, όπου έμπρακτα πλέον οι φοιτητές καλούνται να εφαρμόσουν δημιουργικά και σχεδιαστικά την αναλυτική σκέψη που διδάχθηκαν κατά την διερεύνηση και τεκμηρίωση των μορφών και των ρυθμών του προηγούμενου κύκλου μαθημάτων.

Στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, οι φοιτητές καλούνται να εντάξουν νέες κατασκευές σε ιστορικά οικιστικά σύνολα ή αρχαιολογικούς χώρους λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία – ανάδειξη των ιστορικών κτηρίων και συνόλων και ηενεργή επέμβαση σε αυτά (σχεδιασμός), αποτελεί σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά δεδομένα (Χάρτα της Βενετίας, του Άμστερνταμ, της Γρανάδας, της Ουάσιγκτον κ.α), αντικείμενο εξειδικευμένων γνώσεων και συνθετικών χειρισμών με έντονο θεωρητικό υπόβαθρο από πλευράς του αρχιτέκτονα. Κατ’ επέκταση, στο μάθημα αυτό: α) αναπτύσσονται θεωρητικά ζητήματα μορφολογικής διερεύνησης-ανάλυσης σε επίπεδο μεμονωμένου ιστορικού κτηρίου και ιστορικού οικιστικού συνόλου δια μέσου διαλέξεων, επισκέψεων και ασκήσεων, β) διερευνώνται ζητήματα μορφολογικής ένταξης νέων κατασκευών σε ιστορικούς τόπους, ως παράγοντας προστασίας της μορφής του χαρακτήρα τους και γ) επιχειρείται η έμπρακτη εργαστηριακή εφαρμογή των παραπάνω ζητημάτων μέσω του σχεδιασμού και της ένταξης ενός νέου κτηρίου σε ιστορικό οικιστικό σύνολο.
Διδάσκων: Νικόλαος Α. Λιανός

Εξάμηνο: 7ο

Κωδικός μαθήματος: Ζ05ΥΠ

Βιβλία:

  1. ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ, Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών, ΙΑΝΟΣ, 2009
  2. Διονύσης α. Ζήβας, Τα Μνημεία και η Πόλη, LIBRO,1997
  3. Christian Norberg – Schulz, Genius Loci (Το πνεύμα του τόπου), ΕΜΠ, 2009
  4. De Botton Alain, Η αρχιτεκτονική της ευτυχίας, Πατάκη, Αθήνα 2007
  5. Παύλος Λέφας Αρχιτεκτονική και κατοίκηση: Από τον Heidegger στον Koolhaas, Λ. ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα 2008

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 1
Ώρες Ασκήσεων: 2
Σύνδεσμος για eclass: eclass – Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙII
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας Και Ρυθμολογίας
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv