Αποκατάσταση – Επανάχρηση Ιστορικών Κτηρίων Και Συνόλων – Ι


Περιγραφή:

Ετήσιος κύκλος σπουδών, με τον οποίο, μέσω δύο εξαμηνιαίων συνεχόμενων και συνδυασμένων μαθημάτων επιχειρείται:

Α. Η παρουσίαση ζητημάτων που αφορούν στα θεωρητικά και μεθοδολογικά προβλήματα προσέγγισης των ιστορικών κτηρίων και συνόλων, καθώς και στις ειδικές τεχνικές γνώσεις των ιστορικών κατασκευών.

Β. Η πρακτική άσκηση πάνω σε συγκεκριμένο κτήριο, μέσω της οποίας επιδιώκεται η αρχιτεκτονική ανάλυση και τεκμηρίωσή του, καθώς και οι κατάλληλες προτάσεις για την αποκατάσταση και επανάχρησή του, με σκοπό να ενταχθεί στο σύγχρονο τρόπο ζωής.

Στο μάθημα περιλαμβάνονται διαλέξεις – παρουσιάσεις. Παράλληλα οι φοιτητές/-τριες πραγματοποιούν πρακτική άσκηση που αφορά στην αποτύπωση, σχεδιαστική απεικόνιση, ανάλυση και τεκμηρίωση ενός ιστορικού κτιρίου από το ιστορικό κέντρο της Ξάνθης. Στη συνθετική άσκηση επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η ικανότητα των φοιτητών/-τριών να παρατηρούν, να αναλύουν και να κατανοούν τις ιστορικές και αισθητικές αξίες των ιστορικών κτιρίων μέσα από τη συστηματική διερεύνηση και τεκμηρίωση των τύπων, των μορφών και των ιδιαίτερων δομικών συστημάτων τους.

Διδάσκοντες: Αλκιβιάδης Πρέπης, Αν. Καθ. Δ.Π.Θ. / Μαρία Δούση, Επίκ. Καθ. (διδ. 407/80) / Ιορδάνης Σιναμίδης, Λέκτορας (διδ. 407/80)

Εξάμηνο: 7ο

Κωδικός μαθήματος: Ζ02ΕΠ

Βιβλία:

Μιχαήλ Νομικός, Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων, Σ. Γιαχούδης, Θεσσαλονίκη, 1997.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 2
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv