Τεχνολογία Του Περιβαλλοντικού Ελέγχου


Περιγραφή:

Εξαμηνιαίος κύκλος σπουδών μαθήματος επιλογής, με τον οποίο καταγράφονται, αναλύονται και μελετούνται οι ανάγκες και τα μέσα για τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Η σχέση φυσικού–τεχνητού και η εξέλιξή της καθώς και ο πολιτιστικός προσδιορισμός του δίπολου, αναλύονται από τη σκοπιά της αρχιτεκτονικής ως πρωταρχικού διαμεσολαβητή στη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Παράλληλα διερευνάται η γενικότερη πορεία των τεχνολογιών, μηχανισμών και στρατηγικών ελέγχου στην ιστορική της διάσταση, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή.

Ο τρόπος διδασκαλίας είναι θεωρητικός, με θεωρητικές εισηγήσεις, και εργαστηριακός, με την εκπόνηση ενός θέματος το οποίο παραδίδεται στο τέλος του εξαμήνου και σε ενδιάμεσες παραδόσεις. Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου διδάσκοντες και φοιτητές χρησιμοποιούν ένα ιστολόγιο ώστε να υπάρχει συνεχής διάδραση μεταξύ όλων. Η αξιολόγηση των διδασκομένων πραγματοποιείται με γραπτές εξετάσεις που αναφέρονται στο θεωρητικό τμήμα της διδασκαλίας και με την αξιολόγηση του θέματος που καλούνται να εκπονήσουν και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία του εργαστηρίου.

Διδάσκων: Πολυξένη Μάντζου

Εξάμηνο: 6ο

Κωδικός μαθήματος: ΣΤ04ΕΠ

Βιβλία:

  1. Η φιλοσοφία και ο καθρέφτης της φύσης, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11606, Έκδοση: 1η έκδ./2001, Συγγραφείς: Rorty Richard, ISBN: 978-960-218-237-6, Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης, (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
  2. Διαφάνεια και αρχιτεκτονική, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11216, Έκδοση: 1η έκδ./2007, Συγγραφείς: Βαβύλη Φανή [Επιμέλεια] – Δόβα Ευανθία [Επιμέλεια], ISBN: 960-456-049-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ο.Ε.
  3. Ιστορία της τεχνολογίας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24148, Έκδοση: 1η έκδ./2004, Συγγραφείς: Cardwell Donald, ISBN: 978-960-375-572-2, Τύπος: Σύγγραμμα, Διαθέτης (Εκδότης): ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Επιλογής
ECTS: 2
Διδακτικές Μονάδες: 2
Σύνδεσμος για eclass: http://web.archive.org/web/20120126130257/http://homo–faber.blogspot.com/
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv