Οπτικοακουστικές Τέχνες


Περιγραφή: Οπτικοακουστικές Τέχνες

Διδάσκων: Πολυξένη Μάντζου

Εξάμηνο: 6ο

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό