Μεταλλικοί, Ξύλινοι Και Μεικτοί Φορείς


Περιγραφή:
Μέθοδος διδασκαλίας:

Θεωρία/διαλέξεις, φροντιστηριακές/εργαστηριακές/πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση θεμάτων σε μικρές ομάδες φοιτητών.

Μέθοδος αξιολόγησης:

Γραπτή εξέταση και παρουσίαση/προφορική εξέταση θεμάτων.

Ένας κύκλος ενός υποχρεωτικού εξαμηνιαίου μαθήματος στον οποίο αναλύεται το σύστημα οργάνωσης, δομής και μελέτης μεταλλικών, ξύλινων, μεικτών/σύμμικτων, κατασκευών με δομικό σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και ειδικών κατασκευών. Σκοπός του μαθήματος είναι η γνώση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα ως άνω δομικά συστήματα στην εξυπηρέτηση και ολοκλήρωση των αρχιτεκτονικών απαιτήσεων των έργων. Βασικές έννοιες για την οργάνωση των μεταλλικών, ξύλινων, μεικτών/σύμμικτων, των κατασκευών με δομικό σύστημα από φέρουσα τοιχοποιία καθώς και των ειδικών κατασκευών σε σχέση με τις απαιτήσεις για τη μόρφωση του δομικού συστήματος. Συστηματική κατάταξη δομικών συστημάτων, κριτήρια επιλογής. Αρχές διαστασιολόγησης για εφελκυόμενα στοιχεία, θλιβόμενα στοιχεία, κάμψη, διάτμηση, λοξή κάμψη, λυγισμό, στρέψη. Κανονισμοί και μέθοδοι υπολογισμού. Μορφή και τύποι συνδέσεων (ηλώσεις, κοχλιώσεις, συγκολλήσεις). Ειδικές Κατασκευές: Καμπύλοι φορείς. Οροφές από καλώδια και τόξα. Εφελκυόμενες κατασκευές – μεμβράνες. Λεπτά κελύφη. Χωροδικτυώματα. Μορφές και βασικές αρχές σχεδιασμού θολωτών κατασκευών από χάλυβα. Εκπόνηση σχετικών θεμάτων. Πρακτική άσκηση σε έργα.

Διδάσκοντες: A. Μπαλτζοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Βουτετάκη Μαρία Στυλιανή Λέκτορας, Α. Πλέσιας Συμβασιούχος Λέκτορας (Π.Δ. 407/80).

Εξάμηνο: 6ο

Κωδικός μαθήματος: ΣΤ05ΥΠ

Βιβλία:

  1. Κατασκευές από χάλυβα (Χ. Μπανιωτόπουλου)
  2. Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα (Ι. Βάγια, Ι. Ερμόπουλου, Γ. Ιωαννίδη)
  3. Η Φέρουσα Κατασκευή στην Αρχιτεκτονική (M. Salvadori, R. Heller)
  4. Αρχιτεκτονική ενάντια στη βαρύτητα (Ν. Τσινίκα).

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Τομέας: Δoμικής Επιστήμης Και Τεχvoλoγίας