Οικοδομική ΙΙΙ – Ενεργειακός Σχεδιασμός


Περιγραφή:

Μάθημα του πεδίου της Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας με στόχο την εφαρμογή του βιοκλιματικού σχεδιασμού και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια κατοικίας και σχολεία. Σειρά διαλέξεων με περιεχόμενα : το κλίμα, στρατηγικές θέρμανσης και ψύξης κτιρίων, παραδείγματα εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας και παθητικά ηλιακά συστήματα, τεχνολογία υαλοστασίων και σκιάστρων, στρατηγικές φυσικού φωτισμού. Εκπόνηση πειραματικών μετρήσεων και κατασκευή μακέτας μεγάλης κλίμακας για τον ενεργειακό σχεδιασμό μιας αίθουσας ειδικών απαιτήσεων (βι­βλιοθήκη ή σχολική αίθουσα ή γραφειακός χώρος).

Διδάσκοντες: Νίκος Κ. Μπάρκας – Ρίκα Δεληγιαννίδου

Εξάμηνο: 5ο

Κωδικός μαθήματος: Ε07ΥΠ

Βιβλία:

  1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Ενέργεια στην Αρχιτεκτονική : Το Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για τα Παθητικά Ηλιακά Κτίρια», μετάφραση Ερ. Τσίγκα, έκδοση Μαλλιάρης – Παι­δεία, ISBN 960 – 239 – 242 – 8, Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ 14200
  2. Ελένη Ανδρεαδάκη Χρονάκη « Βιοκλιματικός Σχεδιασμός : Περιβάλλον και Βιω­σιμότητα», έκδοση University Studio Press, Θεσσα­λο­νίκη, 2006, ISBN: 978-960-12-1470-2, Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ 17147

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 2
Ώρες Ασκήσεων: 1
Σύνδεσμος για eclass: Ενεργειακός Σχεδιασμός
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών V: Οικοδομικών Συνθέσεων Και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv