Πολεοδομία Ι


Περιγραφή: Πολεοδομία Ι
Διδάσκων: Πατρίκιος Γεώργιος
Εξάμηνο: 5ο
Κωδικός μαθήματος: Ε04ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4