Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων


Περιγραφή: Μορφολογία-Ρυθμολογία ΙΙ: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Ιστορικών Οικιστικών Συνόλων

Διδάσκων: Νικόλαος Α. Λιανός

Εξάμηνο: 4ο

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 1
Ώρες Ασκήσεων: 2
Εργαστήριο: Εργαστήριο Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού Και Ερευνών ΙΙΙ: Μορφολογίας Και Ρυθμολογίας
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv