Οικοδομική ΙΙ


Περιγραφή:

Το μάθημα εξελίσσει τους προβληματισμούς του «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ι» σε μια συστηματική πραγμάτευση των ζητημάτων που διέπουν συνήθη οικοδομικά έργα. Ο εργαστηριακός χαρακτήρας της μαθησιακής διαδικασίας εντείνεται. Ως πεδίο εφαρμογής επιλέγεται θέμα γνώριμο στους φοιτητές (που πριν ένα εξάμηνο είχαν μελετήσει στο μάθημα της Αρχιτεκτονικής Σύνθεσης). Τώρα, το θέμα εκείνο τίθεται εξαρχής σε αυστηρή κρίση υπό το πρίσμα όλων των κριτηρίων που θα πρέπει να ικανοποιούνται εν όψει της ορθής κατασκευής.

Εκσκαφές, χειρισμός του εδάφους και της σχέσης του με το κτίριο, συγκρότηση του φέροντος οργανισμού (αναλόγως με τον προσήκοντα δομικό τρόπο που συμβάλλει στη συνθετική πρόθεση), τοιχώματα πλήρωσης, στρατηγικές μονώσεων, αλληλεπίδραση με Η/Μ εγκαταστάσεις, σκάλες, δάπεδα, ανάλυση της λογικής και λειτουργίας των κουφωμάτων, ελαφρές κατασκευές από μέταλλο/ξύλο (είτε στον εσωτερικό χώρο είτε ως στοιχεία του κελύφους), επιδίωξη απλών και ουσιωδών «βιοκλιματικών» χειρισμών, διαχείριση ομβρίων (ρύσεις, υδρορροές), κιγκλιδώματα, στηθαία, κατασκευές διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου, κ.τ.λ.

Όλα τα παραπάνω συμβάλλουν σε μια «αναψηλάφηση» της περσινής πρότασης με συνηθέστατο αποτέλεσμα την επέλευση απροσδόκητων βελτιωτικών ανασκευών σε προτεραιότητες και επιλογές που αποκαλύπτουν, έμπρακτα, τη βαθιά αλληλεξάρτηση σύλληψης και κατασκευαστικής πράξης (ή, αλλιώς, την «παρεμβατικότητα» της οικοδομικής στην αρχιτεκτονική σύνθεση).

Η εκπόνηση των σχεδίων και του προπλάσματος μεθοδεύεται ως βήμα προς βήμα εξελισσόμενη διαδικασία που προσομοιώνει τις βασικές φάσεις της πραγματικής κατασκευής. Έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται με το «γιαπί» και, παραλλήλως, ασκούν τη σκέψη τους να κατευθύνεται από το «γενικό» στο «ειδικότερο».

Η διδασκαλία, εκτός από τη διαρκή επαφή διδασκόντων και διδασκομένων στο σχεδιαστήριο, πλαισιώνεται από σειρά αναλυτικών παρουσιάσεων στις οποίες παρουσιάζεται συστηματικά το πλήρες φάσμα των σχετικών οικοδομικών ζητημάτων και εναλλακτικών επιλογών. Οι διδασκόμενοι αξιολογούνται συνδυαστικά από την επίδοσή τους στο θέμα και εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Κόκκορης, Αναστασίου Μαρία

Εξάμηνο: 4ο

Κωδικός Μαθήματος: Δ04ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4