Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιριολογία ΙI


Περιγραφή:

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του τρίτου Εξαμήνου. Ως εκπαιδευτικό αντικείμενο αφορά το σχεδιασμό μικρής κλίμακας κτιρίων με πεδίο εφαρμογής την κατοικία. Πρόκειται για ένα μικρό συγκρότημα δύο ή περισσότερων κατοικιών που στηρίζεται στις ίδιες κυρίαρχες κατευθύνσεις αλλά αποτελεί συνέχεια και εξέλιξή τους διότι διερευνώνται τόσο οι σχέσεις περισσότερων κτιρίων μεταξύ τους όσο και η σχέση τους με τον υπαίθριο χώρο. Η μετάβαση από τη μονάδα μιας κατοικίας στο σύνολο, η συνθετική δομή των επιμέρους μονάδων, η διερεύνηση των σχέσεών τους ώστε να αποτελούν μια ενιαία σύνθεση και οι νομοτέλειες που διέπουν τη συνθετική διαδικασία είναι ορισμένα από τα θέματα που θίγονται. Έμφαση δίνεται κυρίως σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την απο­σαφήνιση των συνθετικών επιλογών και την ολοκλήρωση της κεντρικής συνθετικής ιδέας. Στόχος η ολοκληρωμένη σύνθεση της αρχιτεκτονικής σκέψης και της σχεδιαστικής πρακτικής ως ένα αδιάρρηκτο σύνολο.

Θεωρητική τεκμηρίωση με διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια. Η αξιολόγηση των θεμάτων γίνεται βάσει καθορισμένων κριτηρίων.

Διδακτική ομάδα:
Αναστασίου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΑΜ ΔΠΘ
Πολυχρονόπουλος Δημήτρης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΑΜ ΔΠΘ
Κόκκορης Πάνος, Καθηγητής ΤΑΜ ΔΠΘ

Εξάμηνο: 4ο

Κωδικός Μαθήματος: Δ01ΥΠ

Βιβλία:

  1. Κωνσταντινίδης Άρης, «Η Αρχιτεκτονική της Αρχιτεκτονικής», εκδότης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, έκδοση 1η/2011, ISBN 978-960-524-322-7, Εύδοξος κωδικός 12380350
  2. Le Corbusier, «Για μια Αρχιτεκτονική», εκδότης ΕΚΚΡΕΜΕΣ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΗΣΗ, έκδοση 1η/2005, ISBN: 960-7651-39-1, Εύδοξος κωδικός 42832

Επιμέλεια διδακτικών βοηθημάτων

Στα πλαίσια των μαθημάτων Αρχιτεκτονική Σύνθεση Ι και ΙΙ είναι διαθέσιμες οι παρακάτω σημειώσεις στο Education του Τμήματός μας ως εποπτικό υλικό.

Μάθημα «Αρχιτεκτονική Σύνθεση – Γενική Κτιρολογία Ι και ΙΙ»

  • Ανθρωπομετρικά και Εργονομικά Μεγέθη – Τυπικοί Χώροι Κατοικίας Φυλλάδιο με βασικά ανθρωπομετρικά και εργονομικά μεγέθη καθώς και επιλογή από τις κυριότερες τυπικές λύσεις επιμέρους χώρων, που είναι απαραίτητα για την αρχιτεκτονική οργάνωση της κατοικίας σε επίπεδο κτιριολογικού σχεδιασμού.
  • Κατοικία: Πρόταση βιβλιογραφίας Eπιλογή ελληνικής βιβλιογραφίας όπου έχουν δημοσιευτεί επιλεγμένα έργα από πραγματοποιημένα κτίρια της σύγχρονης αρχιτεκτονικής δημιουργίας τα τελευταία τριάντα χρόνια από νέους και παλαιότερους αρχιτέκτονες. Χρησιμεύει ως εποπτικό υλικό στο πλαίσιο της 2ης Άσκησης «Ανάλυση δύο διαφορετικών κατοικιών». Κάθε έτος η βιβλιογραφία ανανεώνεται και συμπληρώνεται με νέες εκδόσεις. Στο τεύχος αναφέρονται και στοιχεία ηλεκτρονικών διευθύνσεων, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετο εποπτικό υλικό.

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 8
Διδακτικές Μονάδες: 8
Τομέας: Αρχιτεκτovικoύ Σχεδιασμoύ Και Κατασκευώv