Σχεδιασμός Τοπίου και Αρχιτεκτονική


Το μάθημα «Σχεδιασμός του Τοπίου και Αρχιτεκτονική» του 4ου εξαμήνου, είναι ενταγμένο στην σειρά των μαθημάτων, με αντικείμενο την προσέγγιση του τοπίου σε σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Είναι μάθημα κορμού, υποχρεωτικό με διάρκεια 6 ώρες / εβδομάδα.
Στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τα ζητήματα αναγνώρισης του τοπίου και της ένταξης του αρχιτεκτονήματος σε αυτό, μέσα από ένα συνθετικό θέμα με προσδιορισμένη χωρική αναφορά.

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελούν:
– Η συστηματική προσέγγιση στις έννοιες που ορίζουν το τοπίο και τη γεωγραφία του τόπου.
– Η εξέλιξη των απόψεων για το τοπίο ως «πολιτισμικό προϊόν» στα πλαίσια της αρχιτεκτονικής πράξης.
– Οι μέθοδοι αντιληπτικής προσέγγισης, αναγνώρισης και αναπαράστασης των βασικών στοιχείων που συγκροτούν τον τόπο και την ένταξη του αρχιτεκτονήματος σε αυτόν.
– Η διαδικασία με την οποία αναπτύσσεται η σύνθεση του αρχιτεκτονήματος σε σχέση με τη φυσική και νοηματική συγκρότηση του τοπίου.
Η κατανόηση της έννοιας του τοπίου γίνεται μέσα από το συνθετικό θέμα που αφορά στο σχεδιασμό κατασκευών που αναπτύσσονται, χωρίς να εξαντλούν τον επιλεγμένο σε κάθε περίπτωση τόπο, αλλά δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες συνύπαρξης και ένταξης σαν να «υπήρχαν από πάντα εκεί». Ο τόπος έτσι λειτουργεί ως πεδίο για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.
Με τη θεώρηση αυτή, το υποκείμενο (χρήστης) και οι κατασκευές που το αφορούν, γίνονται ο συνδετήριος κρίκος ανάμεσα στην ιδέα και την φυσική πραγματικότητα και την ίδια ώρα ο καταλύτης για την δημιουργία του χώρου. Ο ρόλος της Αρχιτεκτονικής πράξης δεν εξαντλείται στο αντικείμενο καθαυτό (κατασκευές), αλλά επεκτείνεται στο «δυναμικό χώρο», ο οποίος παράγεται γύρω από το αντικείμενο με την δράση του υποκειμένου.

Ιστοσελίδες του μαθήματος:
http://topio2012.blogspot.gr
http://topio2013.blogspot.gr

Διδάσκων: Πολυχρονόπουλος Δημήτριος

Εξάμηνο: 4ο

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 6
Διδακτικές Μονάδες: 6
Σύνδεσμος για eclass: Ιστοσελίδα Μαθήματος (Blog)