Οικοδομική Ι


Περιγραφή:

Εισαγωγή στις μεθόδους κατασκευής οικοδομικών έργων. Έμφαση στην οργανική και αμφίδρομη σχέση τους με θεμελιώδεις παράγοντες της αρχιτεκτονικής συνθετικής σκέψης, σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα:

(α) Προβολές-διαλέξεις πάνω στη γενεαλογία των οικοδομικών κατασκευών.

Μεταξύ άλλων αναδεικνύονται οι έννοιες-κλειδιά της «κατασκευαστικής οικονομίας», της «αρμόζουσας κατασκευαστικής μορφής», της «συνθετικής σκοπιμότητας», εντός των αυστηρών πλαισίων που θέτουν η ύλη και οι φυσικές νομοτέλειες. Τα σχολιαζόμενα παραδείγματα αντλούνται τόσο από τη λόγια όσο και από την ανώνυμη αρχιτεκτονική. Διατρέχουν ευρύ ιστορικό και πολιτισμικό φάσμα. Στοχεύουν στην ανάδειξη του «κοινού και του κύριου» της οικοδομικής συνθετικής σκέψης. Κατηγοριοποιούνται 4 διακριτοί κατασκευαστικοί τρόποι διαχρονικής ισχύος και εντοπίζονται ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων.

(β) Εκπόνηση μικρής σχετικής θεωρητικής εργασίας με στόχο την ανάπτυξη κριτικής παρατηρητικότητας (φοιτητική συμβολή στην επιλογή εικονογράφησης –με σκίτσα και φωτογραφίες- χορηγούμενου κειμένου διδακτικών σημειώσεων).

(γ) Εργαστηριακές ασκήσεις εφαρμογής επικεντρωμένες σε πρόχειρες αποτυπώσεις μικρών κατασκευών. Έμφαση στην αναγνώριση των διακριτών κατασκευαστικών συστημάτων και στην εξοικείωση με το «οικοδομικό σκίτσο».

(δ) Κύρια εργαστηριακή άσκηση διάρκειας 7 εβδομάδων με αντικείμενο τη συνθετική και οικοδομική επίλυση μικρής κατασκευής περιορισμένων κτιριολογικών απαιτήσεων (π.χ., στέγαστρο στάσης λεωφορείου). Γνώμονας, η συστηματική παρακολούθηση των εννοιών-κλειδιών και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των κατασκευαστικών κατηγοριών που προαναφέρθηκαν.

Το μάθημα (παράλληλα με την θεωρητική κάλυψη που παρέχει μέσω διαλέξεων και διδακτικών σημειώσεων) επικεντρώνεται στην καλλιέργεια εργαστηριακού χαρακτήρα μέσω της αλληλεπίδρασης διδασκόντων-φοιτητών στις ασκήσεις που διενεργούνται στο σχεδιαστήριο. Η δε στόχευσή του στρέφεται προς τη συνειδητοποίηση –μέσω δοκιμής, λάθους και διόρθωσης- της κρίσιμης (και καθόλου αυτονόητης) συνάφειας που συνδέει γενετικά τις κατασκευαστικές παραμέτρους με την ορθότητα των αρχιτεκτονικών συνθετικών επιλογών. Οι διδασκόμενοι αξιολογούνται συνδυαστικά από την επίδοσή τους στα (β), (γ), (δ) και σε γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Διδάσκοντες: Παναγιώτης Κόκκορης, Αναστασίου Μαρία

Εξάμηνο: 3ο

Κωδικός Μαθήματος: Γ04ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 4
Διδακτικές Μονάδες: 4