ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΡΥΘΜΟΛΟΓΙΑ Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Κτηρίων και Μνημείων


Περιγραφή: Μορφολογία-Ρυθμολογία Ι: Τεκμηρίωση, Ανάλυση και Προστασία Κτηρίων και Μνημείων

Διδάσκων: Νικόλαος Α. Λιανός

Εξάμηνο: 3ο

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό