Ιστορία Της Τέχνης ΙΙΙ


Περιγραφή: Από τον Ιμπρεσιονισμό μέχρι το 1945

Διδάσκων: Γιάννης Κολοκοτρώνης

Εξάμηνο: 3ο

Κωδικός Μαθήματος: Γ03ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Ώρες Θεωρίας: 3
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv