Ιστορία Της Τέχνης ΙΙ


Περιγραφή: Από την Αναγέννηση στο Ρεαλισμό του 19ου αιώνα

Διδάσκων: Γιάννης Κολοκοτρώνης

Εξάμηνο: 2ο

Κωδικός Μαθήματος: Β03ΥΠ

Στοιχεία Μαθήματος
Χαρακτηρισμός μαθήματος: Υποχρεωτικό
ECTS: 3
Διδακτικές Μονάδες: 3
Εργαστήριο: Εργαστήριο Εικαστικών, Ηλεκτρονικών Και Οπτικοακουστικών Εφαρμογών
Τομέας: Τεχvώv Και Αvθρωπιστικώv Επιστημώv